Přejít na obsah

Novela zákoníku práce

S účinností od 1.července 2019 dojde ke zrušení tzv. „karenční doby“ v nemocenském pojištění. V důsledku této změny budou zaměstnanci dostávat náhradu mzdy i v prvních třech dnech dočasné pracovní neschopnosti. Výše náhrady mzdy změněna nebyla a činí 60 % redukovaného průměrného hodinového výdělku. Současně dojde ke snížení odvodu na nemocenské pojištění o dvě desetiny procentního bodu (z 2,3% na 2,1%), což by mělo kompenzovat zaměstnavatelům náklady spojené s úhradou náhrady mzdy od prvního dne nemoci. Novela (sněmovní tisk č. 109/0) byla podepsána
prezidentem a čeká na publikaci ve Sbírce zákonů.

Dle důvodové zprávy je cílem změny snaha dosáhnout nápravy sociální situace zaměstnanců s nízkými příjmy a zaměstnanců sociálně slabých (matek samoživitelek či invalidů). Právní úprava karenční doby byla kritizována již v nálezu Ústavního soudu č. 166/2009 Sb. Kritizován byl zejména stav, kdy převážná většina zaměstnanců zůstává po dobu prvních tří dnů pracovní neschopnosti bez jakýchkoli prostředků, zatímco jejich povinnost platit pojistné zůstává nedotčena. Současně Ústavní soud vyslovil obavu z trendu „přecházení nemoci“ či využívání institutu dovolené ke krytí nemoci. V oblasti práva zaměstnavatele na kontrolu dodržování léčebného režimu zaměstnance (a s tím související možnost snížení nebo nepřiznání náhrady mzdy a výpovědi) k žádným změnám nedošlo.

Mgr. Veronika Nožičková, vedoucí advokátka VGD Legal pro pracovní právo

Štítky ,

zpět na seznam novinek

Naše vize

Našim zákazníkům poskytujeme odborný servis na špičkové úrovni, včetně pečlivosti, která do oboru financí patří. Rady a doporučení poskytujeme tak, jak bychom je sami od důvěryhodného a profesionálního partnera očekávali.

Skupina VGD

Jsme mezinárodní společnost, poskytující služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství.

Nexia International

VGD je aktivním členem NEXIA, prestižní celosvětové sítě auditních, účetních a poradenských firem. Díky tomu jsme schopni zajistit své profesionální
služby po celém světě.

nexia_logo-200×77 (1) copy