Přejít na obsah

Cash management v době recese – na rychlosti ZÁLEŽÍ

Věříme, že v době přicházející recese je klíčové pro zdravé cash flow, potažmo hospodářský výsledek společnosti, včasné a efektivní zajištění vymáhání pohledávek.

Proto si Vám dovolujeme nabídnout řešení optimalizace cash flow v podobě rychlého a účinného vymáhání pohledávek prostřednictvím naší advokátní divize VGD Legal.

Klíč k efektivitě vymožení pohledávek leží v rychlosti vymáhání pohledávky v kombinaci s volbou vhodného způsobu zajištění. Naše advokátní kancelář má připravené standardizované postupy pro kompletní správu pohledávek klientů, jakožto i pro složité soudní spory.

1. JAK TO FUNGUJE?

 • klient se rozhodne pro vymáhání pohledávky prostřednictvím advokátní kanceláře a poskytne advokátní kanceláři podklady (čas T)
 • advokátní kancelář zpracuje předžalobní výzvu (čas T + 5 dní)
 • pro případ, že dlužník nesplní dluh do sedmi dnů od odeslání výzvy, advokátní kancelář podává žalobu (čas T + 15 dní)
 • soud vydává platební rozkaz (obvykle v čase T + 2 měsíce)
 • platební rozkaz nabývá právní moci (obvykle v čase T + 3 měsíce)
 • pro případ, že se dlužník relevantně brání, následuje klasické soudní řízení (obvykle v čase T + 2 roky do pravomocného rozhodnutí)
 • po právní moci rozhodnutí (platebního rozkazu T + 3 měsíce nebo rozsudku T + 2 roky) advokátní kancelář podává do jednoho týdne návrh na nařízení exekuce

2. KDY DOSTANU PENÍZE?

 • 80 % dlužníků uhradí své dluhy po výzvě advokátní kanceláře, tj. v čase T + 10–20 dní,
 • 15 % dlužníků uhradí své dluhy po obdržení platebního rozkazu, tj. v čase T + 2 měsíce,
 • 5 % dlužníků je připraveno se soudit, v takovém případě věřitel obdrží dlužné plnění v rozmezí dvou až tří let od zahájení řízení v rámci exekučního řízení

3. EFEKTIVITA VYMÁHÁNÍ?

 • vždy zvažujeme ekonomickou situaci dlužníka a s klientem hledáme nejlepší řešení pro zlepšení jeho postavení jakožto věřitele (např. zajištění majetku předběžným opatřením, zřízením zástavního práva, vykonatelná dohoda o splácení dluhu nebo jinými způsoby zajištění či utvrzení dluhu)
 • hlídáme vstup dlužníků do insolvence nebo po domluvě s klientem iniciujeme a řídíme postup v insolvenčním řízení
 • aktivně využíváme nástroje pro dosažení odpovědnost statutárních orgánů nebo ovládajících osob dlužníka (v prostředí občanského zákoníku a zákona obchodních korporacích z roku 2014 již neplatí „schovávání“ řídících osob za s.r.o.)
 • jsme připraveni zajistit vymáhání generických (typových pohledávek), ale rovněž i pohledávek ze složitých obchodních vztahů (zejména ze sporů mezi společníky, s jednateli, ze sporů o kvalitu, ze smlouvy o dílo apod.)

Závěrem je zřejmé, že s ohledem na nejistý vývoj ekonomické situace v ČR, ale i ve světě, bude třeba věnovat významně vyšší péči správě pohledávek než doposud, neboť včasné a aktivní vymáhání pohledávek bude mít zcela zásadní vliv na jejich dobytnost. Tj. na hospodářský výsledek Vaší společnosti.

Naše advokátní kancelář je Vám připravena rovněž i v této oblasti pomoci. Stejně tak jsme připraveni Vám pomoci s nastavením interních pravidel pro zvýšení šancí na dobytnost budoucích pohledávek (úprava obsahu typizovaných smluv, objednávek, dodacích listů, předávacích protokolů apod.).

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím neváhejte obrátit na partnera advokátní kanceláře JUDr. Martina Havelku (martin.havelka@vgdlegal.cz).

zpět na seznam novinek

Naše vize

Našim zákazníkům poskytujeme odborný servis na špičkové úrovni, včetně pečlivosti, která do oboru financí patří. Rady a doporučení poskytujeme tak, jak bychom je sami od důvěryhodného a profesionálního partnera očekávali.

Skupina VGD

Jsme mezinárodní společnost, poskytující služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství.

CLA Global

VGD Česká republika je členem CLA Global, přední světové organizace sdružující nezávislé účetní a poradenské firmy. Díky tomu jsme schopni zajistit naše profesionální služby po celém světě.

CLO logo