Přejít na obsah

Country-by-Country Reporting se blíží

Poslanecká sněmovna České republiky schválila novelu zákona o mezinárodní výměně informací, která upravuje i tzv. Country-by-Country Reporting. Novela nařizuje nadnárodním koncernům operujícím na území EU s konsolidovanými výnosy vyššími než 750 milionů EUR podat Zprávu/Oznámení o hospodaření rozčleněnou podle dceřiných firem a členských států. Tento postup by měl nadnárodní společnosti donutit platit daně tam, kde byly zdanitelné výnosy fakticky dosaženy, a nikoliv tam, kde je to pro ně výhodnější.

Novela ve své podstatě nařizuje nejvyšší mateřské společnosti koncernu, aby podala tzv. Zprávu/Oznámení o hospodaření koncernu rozčleněnou podle dceřiných firem a členských států (Country-by-country Report). Tuto zprávu/oznámení předá místně a věcně příslušnému správci daně. České firmy, které představují nejvyšší mateřskou společnost koncernu s konsolidovanými výnosy přesahujícími 750 milionů EUR, budou podávat Zprávu/Oznámení (Country-by-Country Report) Speciálnímu finančnímu úřadu prostřednictvím jednotného formuláře v EPO v xml souboru. Za vytvoření tohoto souboru je zodpovědná už samotná společnost. Jako zdroj mohou sloužit jak konsolidované výkazy, tak lokální finanční výkazy podle dceřiných firem. Povinnost podávat Zprávu/Oznámení se ale podle odhadu české finanční správy dotkne jen 10, maximálně 15 českých firem. České společnosti, které jsou nejvyšší mateřskou společností výše uvedené skupiny, pak budou vedle Oznámení podávat i Ohlášení.

Country-by-Country Report bude obsahovat například následující informace:

  • Výnosy generované z transakcí se sdruženými podniky a jiné výnosy
  • Výsledek hospodaření před zdaněním
  • Zaplacená daň z příjmů
  • Splatná daň z příjmů
  • Kumulovaný výsledek hospodaření
  • Počet zaměstnanců
  • Výše kapitálu drženého za účelem výplaty dividend
  • Výše nerozděleného zisku, který není určen k výplatě
  • Hodnota hmotných aktiv

Pro dceřiné firmy koncernu vzniká povinnost podávat tzv. Ohlášení o tom, kdo je reportující společností celé skupiny. V praxi to pro českou společnost, která je dceřinou firmou nadnárodní skupiny operujícím na území EU s konsolidovanými výnosy vyššími než 750 milionů EUR bude znamenat povinnost podat Ohlášení na Specializovaný daňový úřad přes daňový portál finanční správy neboli EPO. Jiná možnost podání Ohlášení nebude možná.

První podání Oznámení a Ohlášení je za vykazované účetní období začínající dne 1. ledna 2016 nebo později. Nyní je posledním dnem 31. říjen 2017 pro podání Ohlášení pro všechna vykazovaná období, která skončí do tohoto data. Následná Oznámení a Ohlášení je nutné podat vždy do 12 měsíců od konce období, za které je podávána.

Formulář pro Ohlášení bude k dispozici po nabytí účinnosti tohoto zákona (očekává se v září 2017).

České společnosti, které jsou členy nadnárodní skupiny operujícím na území EU, by si měly zajistit informaci od mateřské společnosti o tom, zda skupina spadá do povinnosti podávat Zprávu o hospodaření a případně od kdy, aby byla schopna případně včas podat Ohlášení na Specializovaný daňový úřad v České republice, a to v nových zákonných termínech. Kontaktujte svého daňového poradce, který Vám bude nápomocen s podáním Ohlášení na Specializovaný daňový úřad (nejdříve v září až bude zveřejněna forma ohlášení) či poskytne další informace.

Štítky ,

zpět na seznam novinek

Naše vize

Našim zákazníkům poskytujeme odborný servis na špičkové úrovni, včetně pečlivosti, která do oboru financí patří. Rady a doporučení poskytujeme tak, jak bychom je sami od důvěryhodného a profesionálního partnera očekávali.

Skupina VGD

Jsme mezinárodní společnost, poskytující služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství.

Nexia International

VGD je aktivním členem NEXIA, prestižní celosvětové sítě auditních, účetních a poradenských firem. Díky tomu jsme schopni zajistit své profesionální
služby po celém světě.

nexia_logo-200×77 (1) copy