Přejít na obsah

Připravovaná novela zákona o obchodních korporacích

Je tomu již pět let od doby, kdy se stal účinným zákon o obchodních korporacích, který nahradil obchodní zákoník a upravil nově vnitřní poměry obchodních společností. Po počátečním sprintu v podobě podrobení společností novému předpisu a následných nejasnostech ohledně některých ustanovení nového zákona, se nám pomalu vyjevil katalog otázek, které bude v životě společností napříště vhodné upravit jejich základním dokumentem.

Otázky doposud uspokojivě nevyřešené, anebo činící vetší či menší potíže praxi, se pokouší odpovědět novela zákona o obchodních korporacích. Na pořad 26. schůze Poslanecké sněmovny, která probíhala od 22. ledna 2019, bylo zařazeno první čtení vládního návrhu novely zákona o obchodních korporacích. Účinnost novely není v návrhu stanovena. Před prvním čtením proběhlo také meziresortní připomínkové řízení, jehož výsledky ale nebyly dosud zveřejněny. Odborná veřejnost očekává finální text novely kolem
poloviny roku 2019.

Vládní návrh obsahuje několik zásadních změn nyní účinného zákona o obchodních korporacích. Mezi nejzásadnější změny lze zařadit například (i) možnost jiného způsobu splacení peněžitého vkladu do společnosti při základním kapitálu do 20.000,- Kč, (ii) stanovení lhůty pro osvědčení rozhodnutí orgánu obchodní korporace veřejnou listinou, (iii) úprava obrany společníků proti rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti, (iv) zrušení zákazu převodu podílu společníka ve veřejné obchodní společnosti, anebo (v) změna rozhodování per rollam u společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a družstva.

Další změny doznají (i) úprava vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce, (ii) zakotvení nového způsobu jmenování jednatele s.r.o. jako práva spojeného s podílem, dále (iii) úprava zániku účasti společníka v s.r.o., a po soudu autorů tohoto článku nejdůležitější (iv) úpravy tzv. monistického systému u akciových společností a s tím související zrušení funkce statutárního ředitele.

VGD pro Vás velmi pečlivě návrh novely a diskusi kolem sleduje, stejně jako velmi pečlivě sleduje jednotlivá rozhodnutí soudů ve věcech korporátního práva. S ohledem na dynamický vývoj a v budoucnu přijatou novelu je VGD připraveno s Vámi probrat dopady novely právě na Vaši společnost a zrevidovat základní dokumenty Vaší společnosti tak, aby nejen odpovídaly platnému právu, ale rovněž poskytovaly dostatečnou ochranu Vašeho podnikání proti vnějším vlivům.

Robert Musil, partner VGD legal
Dominka Pažoutová, paralegal VGD legal

Štítky

zpět na seznam novinek

Naše vize

Našim zákazníkům poskytujeme odborný servis na špičkové úrovni, včetně pečlivosti, která do oboru financí patří. Rady a doporučení poskytujeme tak, jak bychom je sami od důvěryhodného a profesionálního partnera očekávali.

Skupina VGD

Jsme mezinárodní společnost, poskytující služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství.

Nexia International

VGD je aktivním členem NEXIA, prestižní celosvětové sítě auditních, účetních a poradenských firem. Díky tomu jsme schopni zajistit své profesionální
služby po celém světě.

nexia_logo-200×77 (1) copy