Přejít na obsah

Skuteční majitelé a jejich evidence od 1. 1. 2017

Senát schválil návrh zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

S ohledem na výše uvedené, bude s účinností k 01.01.2017 zavedena evidence skutečných majitelů právnických osob. Tato evidence bude informačním systémem veřejné správy, která dle současného znění zákona* nebude veřejným rejstříkem a nahlížet do ní budou moci pouze oprávněné orgány (soud, Finanční analytický úřad, ČNB, NKÚ, správce daně apod.) a povinné osoby (např. auditor, daňový poradce a účetní) v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly klienta a dále také osoby, které prokáží oprávněný zájem.

Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Právnické osoby jsou povinny informaci o skutečném majiteli zanést do evidence bezprostředně po účinnosti tohoto zákona. Pokud by tak neučinili, nemohli by osoby povinné dle zákona provést kontrolu, jejíž součástí bude nově také zjištění údajů o skutečném majiteli.

V případě, kdyby informace o skutečném majiteli v evidenci chyběly nebo se klient odmítl podrobit identifikaci, povinná osoba odmítne uskutečnění obchodu nebo navázání obchodního vztahu anebo takový obchodní vztah ukončí. Pokud by
povinná osoba neodmítla uskutečnění obchodu hrozí ji správní delikt s pokutou až do výše 10.000.000,- Kč.

S ohledem skutečnost, že zákon nabude účinnosti k 01.01.2017 si tímto dovolujeme upozornit na povinný zápis skutečného majitele do evidence skutečných majitelů vedené rejstříkovým soudem. Takový zápis nebude stižen soudním poplatkem.

*Na půdě EU se nyní chystá revizi směrnice, na jejíž přípravě se ČR aktivně podílí. Stále se řeší jestli evidence skutečných majitelů bude veřejná či nikoliv. Projednávání revize se nyní přiklání k tomu, že veřejná nebude což kopíruje i současné znění zákona.

Štítky , ,

zpět na seznam novinek

Naše vize

Našim zákazníkům poskytujeme odborný servis na špičkové úrovni, včetně pečlivosti, která do oboru financí patří. Rady a doporučení poskytujeme tak, jak bychom je sami od důvěryhodného a profesionálního partnera očekávali.

Skupina VGD

Jsme mezinárodní společnost, poskytující služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství.

Nexia International

VGD je aktivním členem NEXIA, prestižní celosvětové sítě auditních, účetních a poradenských firem. Díky tomu jsme schopni zajistit své profesionální
služby po celém světě.

nexia_logo-200×77 (1) copy