Přejít na obsah

Oceňování

Naše ocenění rozhodně oceníte a s našimi posudky

„na to vždy máte“. Ano, protože vás dobře známe,

jsou to znalecké posudky s vysokou přidanou hodnotou.

Proces a výsledky námi zpracovaného ocenění jsou transparentní. Náš klient, nehledě na to, zda jím je velká společnost či jednotlivec, obdrží na konci oceňovacího procesu nezávisle stanovenou, obhajitelnou hodnotu majetku pro různé účely:

 • Přeměny a restrukturalizace společností – fúze, odštěpení, atp.
 • Nepeněžité vklady a příplatky mimo základní kapitál společnosti
 • Převody majetku mezi spojenými osobami
 • Emise zaměstnaneckých či prioritních akcií
 • Podklady pro rozhodnutí jednatelů a představenstev jednajících s péčí řádného hospodáře
 • Vytěsnění minoritních akcionářů, nabídky a povinné nabídky převzetí
 • Mezinárodní finanční výkaznictví (IFRS)
 • Soudní spory a arbitráže – škody, ušlé zisky a další účely
 • Ocenění pro potřeby insolvenčních správců
 • Hypotéky a zajištění úvěrů
 • Revize znaleckých posudků
 • Transferové ceny pro potřeby daňového řízení
 • Ručení
 • Exekuce a dražby
 • Finanční asistence
 • Analýzy proveditelnosti a rentability, revize finančních modelů

 

Problematiku převodních cen (Transfer pricing) v rámci spojených osob musí řešit nejen nadnárodní, ale i lokální společnosti. Tyto transakce ovlivňují čím dál více daňovou povinnost, a tak se stávají prioritou pro kontroly z finančních úřadů. Na tuto oblast se zaměřuje i OECD se svým akčním plánem, který je známý pod zkratkou BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Je proto vhodné danou problematiku konzultovat s našimi specialisty, aby se společnosti nevystavovaly riziku zpochybnění převodních cen ze strany finanční správy. Pokud by převodní ceny byly shledány za nesprávné, tak společnostem hrozí sankce ve formě doměření daně z příjmů, úroku z prodlení a penále.

 

Náš tým specialistů je zde pro Vás v těchto oblastech:

 • vytvoření dokumentace převodních cen a jejich aktualizace s možností implementace do znaleckého posudku
 • revize/aktualizace zpracovaných dokumentací (Master file i Local file)
 • příprava srovnávacích analýz pro zjištění na trhu obvyklých hodnot ukazatelů, úrokových sazeb apod. za využití externích databází
 • nastavení/kontrola systému převodních cen
 • zastupování klienta při případných sporech s finančním úřadem
 • poradenství v oblasti nehmotného majetku a jeho financování
 • poradenství v oblasti alokace zisku stálých provozoven
 • školení zaměstnanců finančních oddělení/controllingu, která jsou orientována na problematiku rizik v oblasti stanovení převodních cen

 

Garanti znalecké činnosti a oceňování

Ing. Dagmar DUŠKOVÁ

manažerka zakázek a znalec v oblasti oceňování obchodních závodů (dříve „podniků“) a jejich nehmotných, nemovitých i movitých složek majetku včetně pohledávek

V roce 2011 se Dagmar podílela na založení znaleckého ústavu VGD Appraisal, s.r.o., kde zastává funkci jednatelky. V roce 2003 nastoupila do VGD – AUDIT, s.r.o., kde pracuje jako manažerka auditu se zaměřením na audity statutárních a konsolidovaných účetních závěrek dle CZ-GAAP, IFRS a jiných účetních standardů a poradenství v oblasti finančního due diligence.  Je také registrovaným auditorem vedeným u Komory auditorů České republiky a účetní expert vedený u Komory certifikovaných účetních. V letech 2001-2003 pracovala v Mazars Česká republika a v letech 1998 až 2001 působila v KPMG Česká republika pro významné společnosti z různých oborů podnikání. Paní Dagmar Dušková hovoří anglicky a německy.
E-mail: dagmar.duskova@vgd.eu, Tel.: +420 606 957 302

Ing. Miloslav MAHDÍK

vedoucí zakázek pro Českou republiku

Miloslav nastoupil do znaleckého ústavu VGD Appraisal, s.r.o. v roce 2011. V letech 2006 – 2011 byl zaměstnán ve znaleckém ústavu NOVOTA a.s., kde postupně začal působit jako vedoucí a zároveň jako garant sekce oceňování podniku a jeho majetku včetně nehmotných i movitých složek majetku a pohledávek. V roce 2009 byl zaměstnán jako konzultant pro oceňování podniku a jeho majetku, mj. také podle regulatorního rámce platného ve Slovenské republice, ve společnosti BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o. Zabývá se také praktickými problémy v oblasti vyčíslení ušlých zisků a škod obecně a problematikou převodních cen v rámci spojených osob (transfer pricing). Oceňování se věnuje již více než 12 let. Hovoří anglicky a rusky.

E-mail: miloslav.mahdik@vgd.eu, Tel.:+420 777 183 217

Ing. Daniel KNOPP

specialista oceňování, vedoucí zakázek transfer pricingu pro Českou republiku

Oceňování se soustavně věnuje od roku 2011. Studium absolvoval na VŠE v Praze na Fakultě podnikohospodářské (orientace na finanční management a oceňování), kde zakončil studium s červeným diplomem. Znalecký ústav VGD Appraisal, s.r.o. posílil v roce 2013. Disponuje praktickými zkušenostmi s hutnickým průmyslem, strojírenstvím, slévárenstvím, dopravní technikou a mezinárodním obchodem se zaměřením na maďarský a řecký trh. Působil jako mentor při VŠE pro oceňování podniku v rámci spolupráce Fakulty podnikohospodářské s praxí. Od roku 2016 působí jako externí přednášející na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT, kde přednáší na téma oceňování obchodních závodů a nemovitých věcí na téma převodních cen. V daném roce začal také vyučovat oceňování nemovitých věcí a obchodních závodů na   Ceduk – Soukromá Vyšší Odborná Škola spol. s r.o. – obor odhadcovstí. V procesu neustálého vzdělávání se se věnuje studiu účetnictví a daňové problematice. Mluví anglicky a španělsky.

E-mail: daniel.knopp@vgd.eu

 

Naše vize

Našim zákazníkům poskytujeme odborný servis na špičkové úrovni, včetně pečlivosti, která do oboru financí patří. Rady a doporučení poskytujeme tak, jak bychom je sami od důvěryhodného a profesionálního partnera očekávali.

Skupina VGD

Jsme mezinárodní společnost, poskytující služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství.

CLA Global

VGD Česká republika je členem CLA Global, přední světové organizace sdružující nezávislé účetní a poradenské firmy. Díky tomu jsme schopni zajistit naše profesionální služby po celém světě.

CLO logo