Přejít na obsah

VGD Flash News

Vážení klienti,

Míra inflace se v červenci ve srovnání s loňským rokem přiblížila 18 %. Dramatický růst cen, který jsme nezažili posledních třicet let, přináší do našich soukromých i profesních životů celou řadu problémů. Jedním z klíčových témat, o kterých s námi v poslední době diskutujete, je ochrana úspor před jejich znehodnocením.
Požádali jsme Václava Podzimka, ex-partnera VGD a hlavního stratéga investičního fondu Alethes, který jsme spolu s ním před pěti lety založili, o jeho pohled na současnou situaci a několik receptů na ochranu vašich úspor.

Jak investujeme?

Díky nízké inflaci jsme v posledních několika desítkách let uvykli iluzi, že peníze v podstatě neztrácejí na hodnotě. Byla to vždy jen iluze, protože zatímco růst cen zboží a služeb byl dlouhá léta skutečně minimální, ceny investičních statků „potichu“ rostly. To se týkalo zejména nemovitostí.

Mnozí z nás konzervativních investorů tak dlouhodobě drželi velkou část svých úspor na bankovních účtech s nulovým, či velmi nízkým výnosem. Pokud investovali, pak téměř výhradně do nájemních nemovitostí, a to i přesto, že průměrný výnos z nájmu v posledních letech vytrvale klesal. Investice do jiných aktiv byly, ať už oprávněně či nikoliv, často vnímány jako rizikové a konzervativní investoři se jim ve velké většině vyhýbali.

Prudký nárůst inflace nás všechny nutí k zamyšlení. Sazby na spořicích účtech jsou nyní 12 % pod inflací, což vede k prudkému znehodnocování úspor. Výnosy z kvalitních nájemních nemovitostí jsou mnohdy až o 15 % ročně nižší než aktuální míra inflace a také výrazně nižší než náklady na jejich případné dluhové financování. Lze se tak domnívat, že prudký růst tržní hodnoty těchto nemovitostí z posledních let, který investorům bohatě kompenzoval klesající výnosy z nájmů, je u konce, přinejmenším na několik příštích let.

Co teď

Zajímavou investicí by se po mnoha letech mohly stát dluhopisy. Při jejich výběru by však investoři měli být velmi opatrní.

Korporátní dluhopisy s vysokým výnosem, v minulých letech poměrně oblíbené mezi odvážnějšími investory, se pro mnohé z nich mohou stát pastí. Zdánlivě jistý výnos, dosahující mnohdy 10 a více procent ročně, je podmíněn ochotou nových investorů refinancovat při splatnosti dluhopisu ty stávající. Společnosti emitující tyto dluhopisy pak často nemají dostatečně silný business model a nejsou připraveny na případnou paniku na trhu.

Státní dluhopisy a kvalitní korporátní dluhopisy mají výrazně nižší výnosy, ale často velmi dlouhé splatnosti. Uzamknutí pětiprocentního výnosu na deset a více let dopředu může být pro konzervativního investora atraktivní, pokud věří, že inflace se za několik let vrátí na nízké hodnoty z let minulých.

Nemovitosti nejspíše zůstanou nejoblíbenějším aktivem českých investorů, a to z dobrých důvodů. Růst cen stavebních materiálů a prací bude dlouhodobě tlačit na ceny nových staveb a ty s sebou nevyhnutelně potáhnou i ceny těch existujících. Krátkodobě lze pak očekávat spíše stagnaci cen než jejich výrazný pokles, přinejmenším u kvalitních nemovitostí v dobrých lokalitách.
Jako momentálně nejatraktivnější investiční aktivum se však jeví akcie.

Proč akcie a proč teď?

Akciové trhy po celém světě od počátku roku klesají. Klíčové americké indexy poklesly zhruba o 20 %, stejně jako například německý index DAX. Zatím relativně mírný celkový pokles trhu v sobě skrývá často prudké pohyby konkrétních titulů i celých segmentů. Akcie mnohých technologických společností tak oblíbených v době covidových uzávěrek nezřídka ztratily více než 50 %. Například Netflix nedávno klesl o 35 % za jediný den (od začátku roku o 62 %)!

Výhled na nejbližší měsíce je nejistý, na trzích je však patrná velká nervozita projevující se zvýšenou volatilitou. A po mnoha letech se tak začínají objevovat opravdu zajímavé investiční příležitosti.

Akcie a inflace

Pohled do historie ukazuje, že akcie byly vždy dobrým zajištěním proti inflaci. Jejich průměrný reálný výnos (očištěný o inflaci) za posledních 100 let je zhruba 7%.

Tuto schopnost akcií ochránit úspory před inflací dobře ilustruje zejména období vysoké inflace z osmdesátých let minulého století. Tak jako dnes, i tehdy byla inflace vyvolána primárně energetickou krizí a uvolněnou fiskální (a do jisté míry i monetární) politikou. V roce 1974 dosáhla americká inflace 11 %, index S&P500 klesl o 30 % a přišla ekonomická recese. Rok na to, kdy byla americká ekonomika stále ještě v recesi, vyrostl index S&P500 o 37 % a zahájil tak jedno z nejlepších období na akciovém trhu trvající více než dvě dekády s průměrným výnosem téměř 20 %. A to i přesto, že inflace ještě mnoho let nepolevila, v roce 1980 přesáhla 12 % a přinesla další recesi. V tom samém roce však americký akciový trh vyrostl o 32 %!

Pozitivní korelace akciových výnosů a inflace má svou vnitřní logiku. Akcie, resp. firmy, které je emitují a jejichž vlastnické podíly tyto akcie reprezentují, dokážou, na rozdíl od jiných aktiv, inflaci absorbovat pomocí zvýšených cen svých výrobků a služeb. To se, s mírným zpožděním, promítá pozitivně do jejích výsledovek, ziskovosti, a tudíž i hodnoty těchto akcií. Tento efekt je pak zvláště patrný v období stagflace, které je zřejmě před námi.

Jak investovat do akcií?

Úspěšné investování do akcií vyžaduje specifické znalosti a zkušenosti, které má jen málokterý individuální investor. Proto je lepší investovat skrze některý z mnoha investičních fondů.

Velmi důležitý je také dlouhodobý investiční horizont – ideálně 10 a více let. Proč je to tak důležité dobře ilustruje následující tabulka:

Za posledních 100 let zaznamenal americký index S&P500 celkem 24 let se záporným výnosem, ale pouze dvě desetiletá období a žádné patnáctileté období se záporným výnosem. Investor, který držel akcie reprezentované tímto indexem kdykoli v průběhu posledních 100 let po dobu alespoň 15 let, tedy nikdy neutrpěl ztrátu a v průměru vydělal okolo 10 % ročně. Investor, který držel index pouze tři roky, mohl v nejhorším případě prodělat téměř 24 % ročně!

Poslední podmínkou úspěšného investování do akcií je diversifikace portfolia. Mnoho investičních fondů má specifické regionální či odvětvové zaměření. Jejich výkonnost tak může být po dlouhou dobu zatížena specifickými problémy daného regionu či odvětví. Pozornost je samozřejmě třeba věnovat i měnové diversifikaci.

Alethes investiční fond

Dovolte nám využít této příležitosti a představit vám krátce investiční fond, který jsme pod názvem Alethes nedávno založili s úmyslem rozšířit spektrum našich služeb pro vás – naše klienty.

Alethes je globální akciový fond s dlouhodobým investičním horizontem investující do koncentrovaného portfolia několika titulů s atraktivním poměrem potenciálního výnosu a rizika. Fond nemá při výběru svých investic žádná regionální či odvětvová omezení a jeho portfolio je měnově diversifikované.

Zakladateli fondu jsou řídící partner skupiny VGD Jan Šuma, ex-partner VGD Václav Podzimek a zakladatel skupiny Jablotron Dalibor Dědek, který do fondu vložil počáteční kapitál.

Investiční strategie je založena na důkladné fundamentální analýze, dlouhodobém investičním horizontu a důsledné eliminaci rizik.

Více informací o našem fondu najdete na www.alethes.cz. Budete-li mít zájem o investici do našeho fondu, rádi vás navštívíme a zodpovíme vaše případné dotazy.

S přátelským pozdravem,

Václav Podzimek
zakladatel

Alethes investiční fond SICAV a.s.
International  Business Center
Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8
T: +420 602 439 551
E: podzimek@alethes.cz

zpět na seznam novinek

Naše vize

Našim zákazníkům poskytujeme odborný servis na špičkové úrovni, včetně pečlivosti, která do oboru financí patří. Rady a doporučení poskytujeme tak, jak bychom je sami od důvěryhodného a profesionálního partnera očekávali.

Skupina VGD

Jsme mezinárodní společnost, poskytující služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství.

CLA Global

VGD Česká republika je členem CLA Global, přední světové organizace sdružující nezávislé účetní a poradenské firmy. Díky tomu jsme schopni zajistit naše profesionální služby po celém světě.

CLO logo