Přejít na obsah

VGD News duben 2020

Vážení obchodní partneři,

dne 24. 3. 2020 bylo ve Finančním zpravodaji č. 5/2020 zveřejněno rozhodnutí Ministerstva financí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události.

Níže uvádíme základní body:

Plošné prominutí zálohy na daň z příjmů splatné 15. 6. 2020 a to pro všechny fyzické a právnické osoby, kterým k tomuto datu vznikla povinnost hradit čtvrtletní nebo pololetní zálohu. Poplatníci, kteří mají jako zdaňovací období hospodářský rok, musí o případné prominutí zálohy podat individuální žádost.

Plátcům DPH, kterým byla alespoň částečně prominuta pokuta za nepodání kontrolního hlášení (jedná se o pokuty ve výši 10.000 Kč, 30.000 Kč a 50.000 Kč) z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2, je automaticky prominuta pokuta za opožděné podání přiznání k DPH za zdaňovací období shodné s obdobím, za které se podává kontrolní hlášení. Podmínkou je, aby přiznání
k DPH bylo podáno nejpozději v den, kdy bylo podáno toto opožděné kontrolní hlášení.

Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí za podmínky, že daňové přiznání bude podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Prominutí se týká přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, u nichž lhůta pro podání přiznání nastane od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020.

Plošné prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky na dani z nabytí nemovitých věcí za podmínky, že k úhradě daně dojde nejpozději do 31. 8. 2020. Prominutí se týká daně z nabytí nemovitých věcí, jejíž splatnost nastane od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020.

V případě potřeby dalších informací neváhejte kontaktovat daňového poradce z týmu VGD.

Štítky

zpět na seznam novinek

Naše vize

Našim zákazníkům poskytujeme odborný servis na špičkové úrovni, včetně pečlivosti, která do oboru financí patří. Rady a doporučení poskytujeme tak, jak bychom je sami od důvěryhodného a profesionálního partnera očekávali.

Skupina VGD

Jsme mezinárodní společnost, poskytující služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství.

CLA Global

VGD Česká republika je členem CLA Global, přední světové organizace sdružující nezávislé účetní a poradenské firmy. Díky tomu jsme schopni zajistit naše profesionální služby po celém světě.

CLO logo