Přejít na obsah

VGD News únor 2018

3. a 4. vlna EET

Ústavní soud v Brně odložil účinnost tzv. 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb (EET). Ve čtvrté vlně vzniká povinnost EET výrobním činnostem a vybraným řemeslníkům, ve třetí vlně pak ostatním podnikatelským subjektům, kterým tato povinnost nevznikla v ostatních vlnách. Třetí vlna měla být původně účinná od 1. 3. 2018, čtvrtá pak od 1. 6. 2018. Nyní je jejich účinnost podmíněna novelou zákona o evidenci tržeb. Aktuálně je projednáván poslanecký návrh novely zákona o evidenci tržeb, vláda k tomuto návrhu vydala nesouhlasné stanovisko. Změny požadované
ústavním soudem chce vláda zapracovat do vládního návrhu novely, tato novela zatím není připravena. Nelze tedy odhadnout, kdy a v jakém rozsahu dojde k účinnosti dalších vln EET.

Dále ústavní soud zrušil spornou část týkající se bezhotovostních převodů a některých povinných údajů na účtenkách. Od 1. 3. 2018 není povinným údajem účtenky rodné číslo podnikatele – fyzické osoby (povinnost uvést DIČ plátce na daňovém dokladu DPH nadále trvá), a není povinnost evidovat tržbu, která byla uhrazena platební kartou, případně obdobným bezhotovostním převodem. Tyto platby mohou být evidovány dobrovolně.

Daň z příjmů

Za zdaňovací období roku 2017 si OSVČ může zvolit, zda uplatní výdaje procentem z příjmů v původní výši a zároveň tím neuplatní daňové zvýhodnění na vyživované dítě, případně slevu na manžela, či zda využije nové úpravy účinné od roku 2018, která umožňuje uplatnit daňové zvýhodnění na dítě i slevu na manžela, ale zároveň lze uplatnit výdaje procentem z příjmů ve snížené maximální výši.

V roce 2018 již bude jednotná úprava, při využití uplatnění výdajů procentem z příjmů bude možné uplatnit výdaje v maximální výši 800.000,- Kč u řemeslných živností a u zemědělců, 600.000,- Kč u ostatních živností, 400.000,- Kč u jiných příjmů ze samostatné činnosti a 300.000,- Kč u příjmů z nájmu. Zároveň bude možné uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované děti a slevu na manžela.

GDPR

O GDPR jsme Vás podrobněji informovali v listopadu 2017. V souvislosti s GDPR vznikne nový zvláštní předpis ePrivacy. Tento předpis nahradí dosavadní směrnici o soukromí a elektronické komunikaci. Na rozdíl od předchozí směrnice se ePrivacy bude vztahovat na podstatně širší okruh osob. Původní směrnice se vztahuje pouze na tradiční telekomunikační operátory. Nová ePrivacy bude závazná i pro poskytovatele služeb jako je WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, pro všechny, kdo poskytují elektronickou komunikaci nebo ji využívají jako doplněk, a také pro osoby, které používají elektronickou komunikaci k zasílání přímých marketingových obchodních sdělení. ePrivacy by měla být účinná spolu s nařízením GDPR, tedy od 25. května 2018. Zatím však není připravena a je očekáváno, že její účinnost nastane později.

zpět na seznam novinek

Naše vize

Našim zákazníkům poskytujeme odborný servis na špičkové úrovni, včetně pečlivosti, která do oboru financí patří. Rady a doporučení poskytujeme tak, jak bychom je sami od důvěryhodného a profesionálního partnera očekávali.

Skupina VGD

Jsme mezinárodní společnost, poskytující služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství.

Nexia International

VGD je aktivním členem NEXIA, prestižní celosvětové sítě auditních, účetních a poradenských firem. Díky tomu jsme schopni zajistit své profesionální
služby po celém světě.

nexia_logo-200×77 (1) copy